Aktivera certifikat

Oavsett val av certifikat-typ för VAKA-systemet ska vissa parametrar konfigureras i VAKA-systemet innan aktivering av certifikat.

 1. Logga in i Java/PC-klienten
 2. Navigera till Domäninställningar.
 3. Är det inte redan gjort, expandera alla enskilda domäner.
 4. För varje domänkontroller (B60) :
  1. Dubbelklicka enhetens namn.
  2. Navigera till fliken Allmänt.
  3. Ange värdnamn, den IP-adress eller URL som används av VAKA-systemet för att systemkomponenter ska hitta varandra i nätverket.
  4. Navigera till fliken Nätverk.
  5. Tillse att relevanta uppgifter är angivna.
  6. Avsluta genom att klicka Spara . Har inga uppgifter ändrats, avsluta genom att klicka Stäng.
 5. För den eventuella domänkontroller (B60) som exponeras mot internet för bokning och/eller fjärradministration:
  1. Ange Publikt värdnamn (den IP-adress eller URL som används på internet för att nå VAKA-systemet).
  2. Ange DNS-server.

VAKA-genererat certifikat

 1. Navigera till Inställningar -> System ->VAKA Admin.
 2. I valet för Certifikatstyp, välj Lokalt genererat.
 3. Avsluta med att klicka Spara.

För att installera VAKA-genererat certifikat i webbläsare som interagerar med VAKA, se avsnittet Installation av VAKA-genererat certifikat.

Let's Encrypt

För att verifieringar från Let's encrypt-tjänsten ska fungera krävs att port 80 måste vara tillgänglig från internet mot den domänkontroller man ansluter webläsaren.

 1. Navigera till Inställningar -> System ->VAKA Admin.
 2. I valet för Certifikatstyp, välj Let's Encrypt.
 3. Avsluta med att klicka Spara.

Kundspecikt certifikat

Certifikat ska bara innehålla certifikat av en typ. VAKA hanterar inte länkade (chain) certifikat.

 1. Navigera till Inställningar -> System -> VAKA Admin.
 2. I valet för Certifikatstyp, välj Kundspecifikt.
 3. Klicka Import.
 4. Välj aktuellt webserver-certifikat (PEM-format).
 5. Klicka Nästa.
 6. Välj fil med privat nyckel (PEM-format).
 7. Om privatnyckeln är krypterad, ange lösenord för privatnyckelfilen.
 8. Avsluta med att klicka Spara.

Uppdaterad 2023-09-18