Om AUX-reläfunktioner

A66, B27, B27-R och B28 har programmerbara AUX-reläer för olika lokala eller globala funktioner i Axema VAKA.

B27, B27-R och B28

Relä-funktion Funktion
Dörrautomatik Reläet sluter när dörrautomatiken ska aktiveras. Se Dörrautomatik och förlängd olåsttid.
Lokal larmhändelse Reläet sluter när en larmhändelse genereras för dörren.
Global larmhändelse Reläet sluter när en larmhändelse genereras i domänen.
Grindöppning Se VAKA inkopplingsexempel (www.info.axema.se?vaka).

A66

Relä-funktion Funktion
Lås Låsrelä, normalt öppen kontakt (NO)
Lås omvänd funktion Låsrelä, normalt sluten kontakt (NC)
Kamera Reläet sluter vid uppringning och samtal med porttelefoni.
Dörrautomatik Reläet sluter när dörrautomatiken ska aktiveras. Se Dörrautomatik och förlängd olåsttid.
Dörrlarm Reläet sluter om dörren är öppen efter olåsttid och varningstid.
Varning Reläet sluter om dörren är öppen efter olåsttid.
Grindöppning Se VAKA inkopplingsexempel (www.info.axema.se?vaka).

Uppdaterad 2023-09-18