Dörrautomatik och förlängd olåsttid

Tillgänglighetsanpassningar, såsom inställningar för dörrautomatik och förlängd olåsttid görs för respektive dörr. Dörrautomatik och förlängd olåsttid aktiveras för respektive behörighetsgrupp.

Dörrautomatik

Dörrautomatik kan kopplas till dörrcentral VAKA B28 eller till läsare VAKA A66.

Dörrautomatik koppad till dörrcentral

Om dörrautomatik är kopplad till dörrcentralen, välj dörrautomatik under Dörrar -> Aktuell dörr-> Anslutningar -> Aux-relä.

Dörrautomatik kopplad till A66

Om dörrautomatik är kopplad till Läsare VAKA A66, navigera till Dörrar -> Aktuell dörr ->Terminaler och klicka på den terminal som har dörrautomatiken kopplad till sig. Välj därefter Dörrautomatik som Reläfunktion.

Fördröjning dörrautomatik

Om fördröjd aktivering av dörrautomatik önskas, anges detta under Dörrar -> Hjälpmedel-> Fördröjning dörrautomatik.

Dörrautomatik med öppnaknapp

För att dörrautomatik ska aktiveras i samband med öppning med öppnaknapp måste de aktuella tidsperioderna markeras under Dörrar -> Aktuell dörr -> Tidstyrning-> Fjärröppning: -> Aktivera dörrautomatik under:. Notera att öppnaknapp måste vara aktiverad under samma tidsperioder. (Dörrar -> Tidstyrning-> Fjärröppning: -> Fjärröppning fungerar under:)

Under fliken anslutningar, avmarkera Pulsstyrd och markera Aktivera dörrautomatik när fjärröppningsknapp hålls in en stund om detta önskas.

Förlängd olåsttid

Förlängd olåsttid anges under Dörrar -> Aktuell dörr ->Hjälpmedel.

Förlängd olåsttid med öppnaknapp

För att förlängd olåsttid ska tillämpas i samband med öppning med öppnaknapp, markeras aktuella tidsperioderna under Dörrar -> Aktuell dörr-> Tidstyrning-> Fjärröppning: -> Använd förlängd olåsttid.

Notera att öppnaknapp måste vara aktiverad under samma tidsperioder. (Dörrar -> Aktuell dörr -> Tidstyrning-> Fjärröppning: -> Fjärröppning fungerar under:)

Behörighetsgrupp

För att aktiver Förlängd olåst tid och/ eller Dörrautomatik för aktuell behörighetsgrupp, markera Förlängd olåst tid och/eller Aktivera dörrautomatik under Behörighetsgrupper -> Privilegier och funktioner -> Hjälpmedel:.

Inställningarna som görs för behörighetsgruppen påverkar inte öppning med Smart Call.

Uppdaterad 2023-09-18