Uppdatering

VAKA kan uppdateras automatiskt eller manuellt.

Uppdateringen tar ungefär fem minuter per dörrcentral och ska inte avbrytas. Om uppdateringen av någon anledning avbryts kommer ett vitt fönster med länken try to start vaka again visas. Uppdateringen återupptas genom att klicka på länken. Fönstret får inte stängas ner.

Förberedelser inför uppdatering

  1. Logga in i VAKA som installatör.
  2. Säkerhetskopiera systemet enligt Skapa eller återställ säkerhetskopia.
  3. Exportera personer i systemet (Personer > Exportera).

Automatisk uppdatering

Detta förutsätter att datorn har förbindelse med internet.

  1. Klicka på dialogbubblan som säger Uppdateringar finns tillgängliga eller klicka på fliken Inställningar-> Uppdateringar > Sök efter uppdateringar automatiskt.
  2. Följ instruktionerna i VAKA.

Manuell uppdatering

  1. Hämta den aktuella VAKA-versionen på https://info.axema.se/ och spara denna till datorn som ska användas för uppdatering, alternativt spara filen till ett USB-minne. (Firefox: Högerklicka och välj "Spara länk som...").
  2. Klicka på fliken Inställningar > Uppdateringar > Installera uppdatering manuellt > Nästa.
  3. Följ instruktionerna i VAKA.

Uppdaterad 2023-09-18