Laitteiston (ovikeskusten, lukulaitteiden jne.) asennus

VAKA-järjestelmä tunnistaa laitteiston yleensä automaattisesti. Järjestelmä huolehtii niin ikään automaattisesti laitteiston asennuksesta (ohjelmiston puolella). Laitteiston voi asentaa manuaalisesti siinä tapauksessa, että järjestelmään halutaan lisätä laitteisto, jota ei ole asennettu fyysisesti järjestelmään.

Varmista ennen keskusten asentamista VAKA-järjestelmään, että keskusten osoitteet on määritelty oikein.

Ks. info- ja varausnäyttöjen asennuksen osalta Tieto- ja varausnäytöt.

Ks. verkkoaluekeskusten (B60) asennuksen osalta myös Tietoja verkkoalueista.

Automaattinen asennus

 1. Napsauta valintaikkunaa Uusi laitteisto löydetty.
 2. Valitse asennettavat yksiköt ja napsauta painiketta Asenna.
 3. Noudata VAKA-järjestelmän näyttämiä ohjeita.

Manuaalinen asennus

 1. Siirry kohtaan Asetukset > Asennus.
 2. Valitse asennettavan yksikön tyyppi.
 3. Valitse Lisää yksikkö manuaalisesti ja napsauta painiketta Seuraava >.
 4. Noudata VAKA-järjestelmän näyttämiä ohjeita.

Migraatio

Järjestelmää voi tarvittaessa täydentää keskuksella B60, mikäli on tarpeen suorittaa niin sanottu migraatio.

Varmista ennen migraation suorittamista, että ovien laiteohjelmisto ja keskuksen B60 laiteohjelmisto kuuluvat samaan VAKA-versioon, ks. https://info.axema.se?version.

 1. Luo järjestelmästä varmuuskopio siten kuin on kuvattu kohdassa Varmuuskopion luonti tai palauttaminen.
 2. Vie järjestelmään kuuluvat henkilöt (Henkilöt > Vie).
 3. Varmista, että ovikeskusten asennuksessa on käytetty IP-osoitteiden tehdasasetuksia (10.0.0.2xx).
 4. Napsauta valintaikkunaa, jossa on teksti Uusi laitteisto on löytynyt. Uusi migraation salliva laitteisto....
 5. Jos järjestelmään asennetaan useita B60-keskuksia, valitse liityntäpisteenä käytettävä keskus. Liityntäpiste on se keskus, johon yhteys muodostetaan järjestelmän hallinnan ja varauksen yhteydessä.
 6. Napsauta painiketta Seuraava > ja noudata näyttöön ilmestyviä ohjeita.

Päivitetty 18.9.2023