Gruppekode

Gruppekoder er 4-siffrede koder som tilhører autoriseringsgrupper. Gruppekode angis for de forskjellige autoriseringsgruppene.

Merk at gruppekoder kun fungerer da sikkerhetsnivået tillater det. For mer informasjon, se Om sikkerhetsnivåer.

Gruppekode ikke kan brukes om personlig kode er aktivert. Ved behov kan du deaktivere personlig kode iht. Om ID.

  1. Angi en gruppekode for alle autoriseringsgrupper som skal kunne bruke gruppekode.
  2. Angi sikkerhetsnivået Gruppekode eller Gruppekode bistabilt på de dører og tidsperioder som gruppekoden skal kunne brukes.

Oppdatert 18.09.2023