Dørinnstillinger for porttelefoni

  1. Velg menyen Dører og dobbeltklikk på den aktuelle døren.
  2. Velg Plassering. (Brukes bl.a. for Smart Call.)
  3. Velg menyen Porttelefon for konfigurasjon.
  • Bruk angir når porttelefonen er aktivert.
  • Hurtignummer angir når hurtignummer og navnelisten er aktivert. Om porttelefonen er aktivert og snarnummer deaktivert, kan oppringning kun gjøres med hele telefonnummeret. Se Oppringning med hele telefonnummeret for mer informasjon.
  • Fjernåpning fra svarapparatet angir når svarapparatet kan brukes for å låse opp døren. Forhåndsinnstilt knapp for fjernåpning er [5].
  • Innkommende samtale, se Smart Call og innkommende samtale for mer informasjon.
  1. Avslutt med Lagre.

Oppdatert 18.09.2023