Radionøkler

Radionøkler kan brukes for dør- og reléstyring (Relémodul C17). Se Om ID for informasjon om hvordan radioavlesning aktiveres. Med Radiomodul C18 kan ulike knapper aktivere ulike kombinasjoner av C17-reléer og åpne dører. Med C18 kan til og med radionøkler styre andre dører og reléer enn den/de som finnes der avlesning skjer.

Dørstyring

 1. Klikk på menyen Dører, og dobbeltklikk aktuell dør.
 2. Velg fanen Terminaler.
 3. Konfigurere aktuelle knapper.
 4. Avslutt med Lagre.

Åpne (med døråpner/dørautomatikk) fungerer kun om autoriseringsgruppen er innstilt for å aktivere dørautomatikk.

Knappen på RN18-1 og RN18-FM tilsvarer knapp ARN18-4.

Dørstyring og C17-reléstyring med C18

 1. Klikk på menyen Dører, og dobbeltklikk på aktuell dør.
 2. Velg fanen Radiomodul.
 3. Velg de tidsperioder da radiomodulen skal være aktiv.
 4. Velg den knappen som skal konfigureres
 5. Merk av de dører som skal låses opp med knappetrykking.
 6. Merk av de C17-reléer som skal aktiveres med knappetrykking.
 7. Avslutt med Lagre.

Se Reléstyring (Relémodul C17) for informasjon om hvordan C17-reléer konfigureres.

Oppdatert 18.09.2023