Om externa ingångar

A66, och B28 har programmerbara ingångar för olika lokala eller globala funktioner i Axema VAKA. Funktionen aktiveras vid slutning på ingången.

B28

Extern ingång Funktion
Deaktivera läsning Extern ingång 1 styr läsare A och extern ingång 2 styr läsare B.
(Öppen ingång = läsare ej aktiverad)
Fritt tillträde Funktionen låser upp alla dörrar med Fritt tillträde aktiverat. Se nedan.
UPS- status Funktion genererar händelsen Nätspänning- bortfall vid bruten kontakt. Nätspänning - åter vid slutning.
Avbryt olåst-tid Funktionen avbryter olåst-tid i förtid efter giltigt tillträde. Lämna olåst ska inte användas på dörrar med säkerhetsnivån olåst. Slutning på ingången aktiverar funktionen.
Förhöjd säkerhet Funktionen ändrar säkerhetsnivån till en lägsta nivå på alla dörrar i domänen med funktionen aktiverad. Se nedan. Slutning av ingången kommer även att låsa bistabilt olåsta dörrar i domänen, även om dörrarna inte tillämpar förhöjd säkerhet.

A66

Extern ingång Funktion
Fjärröppning Se Öppnaknapp.
Låskontakt Se Alternativa dörrinställningar.
Dörrkontakt
Deaktivera avläsning Funktionen avaktiverar läsning av passerbrickor/ kort och radionycklar i läsaren. (När ingången är sluten är läsning aktiverad)

Förhöjd säkerhet

 1. Klicka på fliken Inställningar och välj System.
 2. Markera Aktivera förhöjd säkerhet och välj lägsta säkerhetsnivå.
 3. Klicka på Spara.
 4. Upprepa för alla dörrar som ska tillämpa förhöjd säkerhet.
  1. Klicka på fliken Dörrar och dubbelklicka på den dörr som ska konfigureras.
  2. Klicka på fliken Avancerat och markera Tillåt förhöjd säkerhet.
  3. Klicka på Spara.
 5. Upprepa för alla dörrar varifrån förhöjd säkerhet ska aktiveras.
  1. Klicka på fliken Dörrar och dubbelklicka på den dörr som ska konfigureras.
  2. Klicka på fliken Anslutningar och välj Förhöjd säkerhet under en Extern ingång.
  3. Klicka på Spara.

Tänk på: Läsare utan knappsats kan inte ge tillträde under "förhöjd säkerhetsnivå" om knappsats är involverad, exempelvis "kort+PIN"

Fritt tillträde

 1. Upprepa för alla dörrar som ska tillämpa fritt tillträde.
  1. Klicka på fliken Dörrar och dubbelklicka på den dörr som ska konfigureras.
  2. Klicka på fliken Avancerat och markera Tillåt fritt tillträde.
  3. Klicka på Spara.
 2. Upprepa för alla dörrar varifrån fritt tillträde ska aktiveras.
  1. Klicka på fliken Dörrar och dubbelklicka på den dörr som ska konfigureras.
  2. Klicka på fliken Anslutningar och välj Fritt tillträde under en Extern ingång.
  3. Klicka på Spara.

Uppdaterad 2023-09-18