Dörrinställningar

  1. Klicka på menyn Dörrar i VAKA-programvaran och dubbelklicka på dörren som ska konfigureras.
  2. Under fliken Allmänt anges hur länge dörren förblir olåst vid giltigt tillträde.
  3. Välj tidsschema för att reglera dörrens funktioner samt aktuella säkerhetsnivåer för de olika tidsperioderna. Se avsnittet Om säkerhetsnivåer för mer information.

Se Alternativa dörrinställningar för mer information om, bland annat, öppnaknapp samt dörr- och låskontakt .

Uppdaterad 2023-09-18