Gruppkod

Gruppkoder är 4-siffriga koder som tillhör behörighetsgrupper. Gruppkod anges för respektive behörighetsgrupp.

Notera att gruppkoder bara fungerar då säkerhetsnivå så tillåter. För mer information, se Om säkerhetsnivåer.

Gruppkod inte kan användas om personlig kod är aktiverat. Vid behov, Avaktivera personlig kod enligt Om Id.

  1. Ange en gruppkod för alla behörighetsgrupper som ska kunna använda gruppkod.
  2. Ange säkerhetsnivån Gruppkod eller Gruppkod bistabilt på de dörrar och tidsperioder som gruppkod ska kunna användas.

Uppdaterad 2023-09-18