Tidsschema för passerkontroll

 1. Klicka på menyn Tidscheman i VAKA-programvaran. Se Om tidsscheman för mer information om hur tidsscheman används.
 2. Klicka på Lägg till, välj Normalt schema och klicka på Nästa >.
 3. Ange ett namn som tydligt beskriver tidsschemats funktion, till exempel, Kontorstider eller Entrédörrar.
 4. Ange om en eller två tidsgrupper ska användas och namnge dem, till exempel, Arbetstid och Lunch & Flex eller Dagtid. En tidsgrupp för övrig tid kommer skapas automatiskt.
 5. För de tidsperioder som ska finnas i tidsschemat:
  1. Högerklicka i det stora fältet under veckodagarna och välj vilken tidsgrupp som ska användas.
  2. Ange aktuella tidsintervall samt vilka dagar som ska gälla. Avsluta med OK.
   Tänk på att ett tidsintervall inte kan starta samma tid som ett annat intervall slutar.
 6. Under fliken Alternativ-fliken anges vilken kalender som ska påverka tidschemat. För mer information, se avsnittet Kalenderdagar
 7. Avsluta med Spara.

Uppdaterad 2023-09-18