Dörrinställningar för porttelefoni

  1. Välj menyn Dörrar och dubbelklicka på aktuell dörr.
  2. Välj Placering. (Används bl.a. för Smart Call.)
  3. Välj menyn Porttelefon för konfiguration.
  • Användning anger när porttelefonen är aktiverad.
  • Snabbnummer anger när snabbnummer och namnlistan är aktiverad. Om porttelefonen är aktiverad och snabbnummer avaktiverad kan uppringning endast ske med hela telefonnumret. Se Uppringning med hela telefonnumret för mer information.
  • Fjärröppning från svarsapparat anger när svarsapparaten kan användas för att låsa upp dörren. Förinställd knapp för fjärröppning är [5].
  • Inkommande samtal, se Smart Call och inkommande samtal för mer information.
  1. Avsluta med Spara.

Uppdaterad 2023-09-18