Legg til person

 1. Klikk på menyen Personer.
 2. Klikk på Legg til, og velg Person.
 3. Navngi personen (Etternavn Fornavn).
 4. I feltet Id: angis ID-nummeret for personens passerkort/brikke, radionøkkel eller personlig kode, benevnte identiteter, hvilket angis ved siden av feltet. Se Om ID for mer informasjon om hvordan ulike identitetstyper aktiveres, hvor ID-nummeret er å finne og hvordan en person kan tildeles mer enn én identitet
 5. Klikk på Legg til... inntil Autoriseringsgrupper: og merk av opp til fem autoriseringsgrupper. Avslutt ved å trykke på Velg. Se Om autoriseringsgrupper for mer informasjon om hvordan autoriseringsgrupper brukes.
 6. Avslutt med Lagre.

Legg til person ved flerbostadsbruk

 1. Klikk på menyen Personer .
 2. Klikk på Legg til og velg Organisasjonsgruppe.
 3. Gi navn til orginisasjonsgruppen. Organisasjonsgruppens navn vises i beboerregisteret. Se Om organisasjonsgrupper for mer informasjon om hvordan organisasjonsgrupper brukes.
 4. Angi etasje, leilighetsnummer , Referanse-ID og plassering. Se Om plassering for mer informasjon om plasseringer.
 5. Avslutt med å klikke på Lagre.
 6. Gjenta for hver person som tilhører organisasjonsgruppen.
  1. Merk av organisasjonsgruppen i feltet til venstre, klikk på Legg til, og velg Person.
  2. Navngi personen (Etternavn Fornavn).
  3. Angi telefonnummer om porttelefoni brukes, og velg linjetype (om flere enn én brukes i systemet)
  4. I ID-feltet angis ID-nummeret for personens passkort/brikke, radionøkkel eller personlig kode, fremtidig nevnte identiteter. Inntil feltet angis hvilken type identitet som brukes.

   Se Om ID for mer informasjon om hvordan ulike identitetstyper aktiveres, hvor ID-nummeret er å finne og hvordan en person kan tildeles flere enn én identitet.
  5. Klikk på Legg til... inntil Autoriseringsgrupper: og merk av opp til fem autoriseringsgrupper. Avslutt ved å trykke på Velg. Se Om autoriseringsgrupper for mer informasjon om hvordan autoriseringsgrupper brukes.
  6. Avslutt gjennom å trykke på Lagre.

Oppdatert 18.09.2023