Installera hårdvara (dörrcentral, läsare mm.)

Hårdvara detekteras normalt automatiskt av VAKA och installeras (i mjukvaran). I de fall man vill lägga till hårdvara som inte är fysiskt installerad kan dessa installeras manuellt.

Innan centraler installeras i VAKA, säkerställ att centralerna är korrekt adresserade.

Vid installation av info- och bokningsskärmar, se Info- och bokningsskärmar.

Vid installation av domäncentraler (B60), se även Om domäner.

Automatisk installation

 1. Klicka på dialogrutan Ny hårdvara har hittats.
 2. Markera de enheter som ska installeras och klicka på Installera.
 3. Följ instruktionerna i VAKA.

Manuell installation

 1. Navigera till Inställningar > Installation
 2. Välj typ av enhet att installera.
 3. Välj Lägg till en enhet manuellt och klicka på Nästa >.
 4. Följ instruktionerna i VAKA.

Migrering

Ett system utan B60 kan vid behov kompletteras med B60, och en så kallad migration behöver göras.

Före migration, säkerställ att dörrarnas firmware samt B60 firmware tillhör samma VAKA-version, se https://info.axema.se?version.

 1. Säkerhetskopiera systemet enligt Skapa eller återställ säkerhetskopia.
 2. Exportera personer i systemet (Personer > Exportera).
 3. Tillse att dörrcentralerna är inställda på sina fabriksförvalda IP-adresser (10.0.0.2xx).
 4. Klicka på dialogbubblan som säger Ny hårdvara har hittats. Ny hårdvara som tillåter migration....
 5. Om flera B60 installeras, välj den central som ska vara anslutningspunkt. Anslutningspunkten är den central till vilken uppkoppling sker vid systemadministration och bokning.
 6. Klicka på Nästa > och följ instruktionerna.

Uppdaterad 2023-09-18