Lägg till person

 1. Klicka på menyn Personer.
 2. Klicka på Lägg till och välj Person.
 3. Namnge personen (Efternamn Förnamn).
 4. I fältet Id: anges id-numret för personens passerkort/ bricka, radionyckel eller personlig kod, benämnt identiteter, vilket anges bredvid fältet. Se Om Id för mer information om hur olika identitets-typer aktiveras, var id-numret hittas och hur en person kan tilldelas fler än en identitet
 5. Klicka på Lägg till... intill Behörighetsgrupper: och markera upp till fem behörighetsgrupper. Avsluta genom att trycka på Välj. Se Om behörighetsgrupper för mer information om hur behörighetsgrupper används.
 6. Avsluta med Spara.

Lägg till person vid flerbostadstillämpning

 1. Klicka på menyn Personer .
 2. Klicka på Lägg till och välj Organisationsgrupp.
 3. Namnge organisationsgruppen. Namnet visas i boenderegistret. Se Om organisationsgrupper för mer information om hur organisationsgrupper används.
 4. Ange våning, lägenhetsnummer, referens-id och placering. Se Om placering för mer information om placeringar.
 5. Ange Primär placering . Primär placering avgör vilken dörr som öppnas om Smart Call används.
 6. Avsluta med att klicka på Spara.
 7. Upprepa för varje person som tillhör organisationsgruppen.
  1. Markera organisationsgruppen i fältet till vänster, klicka på Lägg till och välj Person.
  2. Namnge personen (Efternamn Förnamn).
  3. Ange telefonnummer om porttelefoni används och välj linjetyp (om fler än en används i systemet)
  4. I Id:-fältet anges id-numret för personens passerkort/ bricka, radionyckel eller personlig kod, fortsättningsvis benämnt identiteter. Intill fältet anges vilken typ av identitet som används.

   Se Om Id för mer information om hur olika identitets-typer aktiveras, var id-numret hittas och hur en person kan tilldelas fler än en identitet.
  5. Klicka på Lägg till... intill Behörighetsgrupper: och markera upp till fem behörighetsgrupper. Avsluta genom att trycka på Välj. Se Om behörighetsgrupper för mer information om hur behörighetsgrupper används.
  6. Avsluta genom att trycka på Spara.

Uppdaterad 2023-09-18