Sisällysluettelo

Axema VAKA 4 (varustuksessa keskus B60)
Oraclen tuotteille saatavissa olevien ilmaisten vaihtoehtojen asentaminen
Aseta tietokoneen verkkokortille kiinteä IP-osoite.
Kirjautuminen VAKA-järjestelmään
VAKA Admin
Johdanto
VAKA Admin -verkkorajapinnan ottaminen käyttöön
Varmenne
Varmennetyypit
Varmenteen ottaminen käyttöön
Finnish
Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
VAKA Notifications
Edellytykset
Sähköpostitilin asetusten määrittely
Tapahtumien ryhmittely kanavissa
Roolien yhdistäminen kanaviin
Roolin liittäminen käyttäjään
Tapahtumailmoituksen ovet
Kulunvalvonta
Kulunvalvonnan aikataulu
Kulunvalvonnan kulkuoikeusryhmä
Kulunvalvonnan oviasetukset
Oviautomatiikka ja pidennetty lukitsematon aika
Avausnäppäin
Ryhmäkoodi
Kulunesto
Läsnäoloalue
Moottorilukko
Postin IR-koodi (koskee Ruotsia)
Paikallinen vastuuhenkilö
Tervehdysviesti
Ovipuhelinpalvelu
Tekniset edellytykset
IP-puhelut
Ovipuhelintoimintojen määrittely
Ovipuhelinpalvelun oviasetukset
Ovipuhelinpalvelun kulkuoikeusryhmä
Yleiset ovipuhelinten asetukset
Smart Call ja saapuvat puhelut
Soittaminen koko puhelinnumeroa käyttäen
Soittaminen pikavalintanumeroa/nimilistaa käyttäen
VAKA-CALL-ovipuhelinpalvelu yritysvaihteissa
IP-pohjaiset ohjelmistopuhelimet ja sovellukset
Releiden ohjaus ovipuhelinpalvelun avulla
Soittolistat (käytettävissä versiosta 3.8x alkaen)
Varaus
Varauksen ottaminen käyttöön
Varauksen aikataulut
Varauskohteen luominen ja asetusten määritteleminen
Varauskohteeseen johtavat ovet
Koneryhmät ja ohjaus
Toissijainen kohdetta edeltävä ovi
Varauksen kulkuoikeusryhmä
Sähköpostivarauksen ottaminen käyttöön
Varausten muokkaaminen ja huoltovälin määrittely
Hälytysten ohjaus
Hälytysten kytkeytymisen aikataulut
Hälytysvyöhyke
Hälytysten ohjauksen kulkuoikeusryhmä
Päällekytkentävaroitus ulkoisissa kaiuttimissa
Henkilön lisääminen
Verkkoasetukset
Radioavaimet
Releohjaus (relemoduuli C17)
Tapahtumat
Äänenvoimakkuuden asetukset
Laitteiston (ovikeskusten, lukulaitteiden jne.) asennus
Varmuuskopion luonti tai palauttaminen
Päivittäminen
Roolit ja oikeudet
Tietoja
Kulkuoikeusryhmistä
Oviasetuksista
Ulkoisista tuloista
AUX-reletoiminnoista
Suojaustasoista
Tunnuksesta
Kalenteripäivistä
Organisaatioryhmistä
Aikatauluista
Linjatyypeistä
Sijainnista
Tietoja verkkoalueista

Päivitetty 18.9.2023