Innholdsfortegnelse

Axema VAKA 4 (med B60)
Installasjon av kostnadsfrie Oracle-alternativer
Still inn fast IP-adresse for datamaskinens nettverkskort
Logge inn på VAKA
VAKA-admin
Innledning
Aktivere VAKA-admin
Sertifikat
Sertifikattyper
Aktivere sertifikat
Norwegian
Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
VAKA-varslinger
Forutsetninger
Konfigurere innstillinger for e-postkonto
Gruppering av hendelser i kanaler
Kobling av roller til kanaler
Knytte rolle til brukere
Dører for hendelsesvarsling
Passerkontroll
Tidsskjema for passerkontroll
Autoriseringsgruppe for passerkontroll
Dørinnstillinger for passerkontroll
Dørautomatikk og forlenget ulåsttid
Åpneknapp
Gruppekode
Anti-passback (APB)
Nærværeområde
Motorlås
Postens IR
Lokalt ansvarlig
Velkomstmelding
Porttelefoni
Tekniske forutsetninger
IP-telefoni
Konfigurer porttelefonfunksjonen
Dørinnstillinger for porttelefoni
Autoriseringsgruppe for porttelefoni
Allmenne porttelefoninnstillinger
Smart Call og innkommende samtale
Oppringning med hele telefonnummeret
Oppringing med hurtignummer/navneliste
VAKA-CALL-porttelefoni i foretakssentraler
IP-baserte programvaretelefoner og applikasjoner
Reléstyring med porttelefoni
Handlingslister (gjelder f.o.m. Versjon 3.8x)
Booking
Aktiver booking
Tidsskjema for booking
Opprett og konfigurer et bookingsobjekt
Dører som leder til bookingsobjekt
Maskingrupper og styring
Sekunder sluttdør
Autoriseringsgruppe for booking
Aktiver e-postbooking
Rediger bookinger og alloker for service
Alarmstyring
Tidsskjema for alarmtilkobling
Alarmsone
Autoriseringsgruppe for alarmstyring
Tilkoblingsadvarsel i eksterne høyttalere
Legg til person
Nettverksinnstillinger
Radionøkler
Reléstyring (Relémodul C17)
Hendelser
Voluminnstillinger
Installere maskinvare (dørsentral, leser, mm.)
Opprette eller gjenopprette sikkerhetskopi
Oppdatering
Roller og rettigheter
Om
Om autoriseringsgrupper
Om dørinnstillinger
Om eksterne innganger
Om AUX-reléfunksjoner
Om sikkerhetsnivåer
Om ID
Om kalenderdager
Om organisasjonsgrupper
Om tidsskjemaet
Om linjetyper
Om plassering
Om domener

Oppdatert 18.09.2023