Innehållsförteckning

Axema VAKA 4.16 (med B60)
Installation av kostnadsfria Oracle-alternativ
Ställ in fast IP-adress för datorns nätverkskort
Logga in i VAKA
VAKA Admin
Introduktion
Aktivera VAKA Admin
Certifikat
Certifikatstyper
Aktivera certifikat
Installation av VAKA-genererat certifikat
Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
VAKA Notifications
Förutsättningar
Konfigurera inställningar för e-postkonto
Gruppering av händelser i kanaler
Koppling av roller till kanaler
Knyta roll till användare
Dörrar för händelseavisering
Passagekontrol
Tidsschema för passagekontroll
Behörighetsgrupp för passagekontroll
Dörrinställningar för passagekontroll
Dörrautomatik och förlängd olåsttid
Öppnaknapp
Gruppkod
Anti-passback (APB)
Närvaroområde
Motorlås
Postens IR
Lokalansvarig
Välkomstmeddelande
Porttelefoni
Tekniska förutsättningar
Visning av namn i namnlista
IP-telefoni
Konfigurera porttelefonfunktionen
Dörrinställningar för porttelefoni
Behörighetsgrupp för porttelefoni
Allmänna porttelefoninställningar
Smart Call och inkommande samtal
Uppringning med hela telefonnumret
Uppringning med snabbnummer/namnlista
VAKA-CALL porttelefoni i företagsväxlar
IP baserade mjukvarutelefoner och applikationer
Relästyrning med porttelefoni
Spellistor (Gäller fr.o.m. Version 3.8x)
Bokning (konfiguration)
Aktivera bokning
Tidschema för bokning
Skapa och konfigurera bokningsgrupp och bokningsobjekt
Dörrar som leder till bokningsobjekt
Maskingrupper och styrning
Sekundär slutdörr
Behörighetsgrupp för bokning
Aktivera e-postbokning
Redigera bokningar och allokera för service
Bokningsportalen (Gäller från VAKA gen. 4 SR2)
Inloggning till bokningsportalen
Hantering av inloggningsuppgifter
Larmstyrning
Tidsschema för larmtillkoppling
Larmzon
Behörighetsgrupp för larmstyrning
Tillkopplingsvarning i externa högtalare
Lägg till person
Nätverksinställningar
Radionycklar
Relästyrning (Relämodul C17)
Händelser
Volyminställningar
Installera hårdvara (dörrcentral, läsare mm.)
Skapa eller återställ säkerhetskopia
Uppdatering
Roller och rättigheter
Om
Om behörighetsgrupper
Om dörrinställningar
Om externa ingångar
Om AUX-reläfunktioner
Om säkerhetsnivåer
Om Id
Om kalenderdagar
Om organisationsgrupper
Om tidsscheman
Om linjetyper
Om placering
Om domäner

Uppdaterad 2023-09-18